ایجاد حساب کاربری اینستاگرام موسسه آرزو

چاپ

ایجاد حساب کاربری موسسه خیریه آرزو در اینستاگرام.

موسسه خیریه آرزو با هدف حمایت از بیماران مبتلا به سرطان و ارایه گزارش از عملکردها و فعالیت های داخلی موسسه و همچنین جلب بهتر کمک های مردمی نسبت به ایجاد حساب کاربری با نام arezoucharity  در اینستاگرام نمود.

از این پس حامیان ارزشمند موسسه خیریه  آرزو می توانند ما را در اینستاگرام نیز دنبال کنند. 

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/AREZOUCHARITY