موسسه خیریه آرزو به مناسبت بزرگداشت روز پزشک، با حضور در دفتر پزشکان خیّر و طرف قرارداد باموسسه ،ضمن تبریک روز پزشک، از تلاش ها و خدمات این عزیزان که به صورت نیم بها و یا رایگان بیماران تحت پوشش موسسه خیریه آرزو را معالجه می کنند، تقدیر نموده و جهت یادبود لوح سپاسی به هریک از این عزیزان اهدا گردید.