به مناسبت روز پزشک، توسط رئیس نظام پزشکی شهرستان پارس آباد و رئیس هیت امنای موسسه آرزو جناب آقای دکتر علی اسماعیلی و آقای حمید خدادوست مدیرعامل موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرزو شهرستان پارس آباد از دکتر قربانی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آبادمغان تجلیل و قدردانی نمودند.