مدیرعامل موسسه خیریه آرزو حمید خدادوست طی نشستی با خبرنگاران منطقه با اهدای لوح و هدیه ای از خبرنگاران حاضر در این نشست تجلیل کرد.