آن ها که پاره های روح خویش را برای التیام درد های دیگران به آن ها می بخشند، از همه به خدا شبیه ترند.

موسسه خیریه آرزو‌ در قالب طرح عیدانه میزبان خیل بسیاری از مهرورزان و عاشقان کمک به هم نوع بود که با نثار مهرشان مددجویان تحت پوشش و خانواده های آنها را با دلی شاد به استقبال سال نو‌ فرستادند.
واقعا هیچ چیز در این دنیا قشنگ تر از مهربانی نیست وقتی می توانیم کمک کنیم و گرهی باز کنیم یا راهی بگشاییم همه باهم در این مسیر همدلی قرار بگیریم.
توانستیم با همراهی و همدلی حامیان نیک‌اندیش تعداد ۲۱۰عدد پوشاک عیدی بین ۲۱۰نفر و ۱۱۲بسته ارزاق عیدی حاوی(برنج، گوشت قرمز و‌ گوشت مرغ) بین۱۱۲ نفر، جمعا به ارزش بیش از (۴۰میلیون تومان) را در بین مددجویان مبتلا به سرطان تحت پوشش و خانواده های آنان توزیع کنیم.

سپاسگذار و قدردان نیکوکارانی هستیم که ما را در طرح عیدانه یاری کردند و بار دیگر اتحاد و همدلی شان را به نمایش گذاشتند.خداوند اجرشان دهد

 

  • نویسنده : ایرج ابراهیم پور
  • منبع خبر : موسسه حمایت از کودکان و بیماران مبتلا به سرطان آرزو