در این دیدار خدادوست مدیرعامل آرزو ضمن تشکر و قدردانی بابت همکاری ریاست و کارکنان آن اداره و تشریح عملکرد موسسه اظهار امیدواری برای ادامه همکاری را خواستار شدند.
مهندس اصغر احمدنژاد مدیر عامل محترم ضمن خوش آمد گویی و تشکر از زحمات هیئت مدیره قول مساعد برای ادامه همکاری با موسسه آرزو را اعلام نمودند.
در پایان غفار خداپرست خزانه دار موسسه از تمامی خیرین و کارکنان شریف آن اداره که مردمی آگاه خیرخواه هستند و همیشه در کار خیر پیشقدم بوده و خواهند بود تشکر و قدردانی کرد. در این نشست مهندس بهزاد پرنیان مدیر محترم حراست شرکت مدیریت امور منابع آب مغان نیز حضور داشتند.

  • منبع خبر : 140