? از مژده ی حبيب دلم شاد و خرم است
? وز نسخه ی طبيب تنم ايمن از بلاست
⭕️ جناب آقای دکتر صمد صادق زاده
متخصص قلب و عروق
از اينکه با سعه ی صدر ، حس نوع دوستی و حسن خلق و به پشتوانه ی دانش روز با همت، حميت و با توجه به شرایط بسیار سخت و صعب مددجویان آرزو حامی و یاور این بیماران شدید، صمیمانه سپاسگزاریم.
? آقای دکتر صادق زاده بیماران آرزو را به صورت ” کاملاً ” رایگان ویزیت می نمایند.