محمد مهدی نامور از حامیان همیشگی آرزو این بار نیز ۲۱کیلوگرم گوشت قربانی به ارزش ریالی ۱۷.۶۰۰.۰۰۰ ریال به کودکان و بیماران تحت پوشش موسسه خیریه آرزو اهداکرد. از خداوند متعال آرزوی سلامتی برای محمد مهدی عزیز و خانواده محترمشان که فرهنگ خیرخواهی و کمک به هم نوع را به فرزندانشان یاد میدهند، خواهانیم.