? از مژده ی حبيب دلم شاد و خرم است
? وز نسخه ی طبيب تنم ايمن از بلاست

⭕️ سرکار خانم دکتر بهاره صفرنژاد
متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات (نورولوژی)

از اينکه با سعه ی صدر ، حس نوع دوستی و حسن خلق و به پشتوانه ی دانش روز با همت، حميت و با توجه به شرایط بسیار سخت و صعب مددجویان آرزو حامی و یاور این بیماران شدید، صمیمانه سپاسگزاریم.

? خانم دکتر صفرنژاد بیماران آرزو را به صورت ” کاملاً ” رایگان ویزیت می نمایند.

و ضمناً ایشان تنها دارنده دستگاه نوار و عصب عضله در منطقه هستند.

بدون شک تلاش و علم و عمل صادقانه حضرتعالی در محضر باریتعالی جلوه دیگری دارد. از پیشگاه ایزد منان سعادت و سلامتی توام با عزت و سرفرازی را برایتان خواستاریم.

پوستر آدرس و تماس دکتر صفرنژاد به همراه خدمات قابل ارائه ایشان