یکی از حامیان بینام و نیک اندیش موسسه در روز تاسوعا میزان ۱۶۵ کیلوگرم گوشت قرمز به ارزش ۱۳ میلیون و دویست هزار تومان به موسسه خیریه آرزو اهدا نمود تا بین مددجویان تحت پوشش آرزو توزیع گردد. لازم به ذکر است که ایشان همه ساله در روز تاسوعا نذر خود را به بیماران مبتلا سرطان آرزو اهدا می نمایند. خداوند متعال حامی و یاور ایشان باشد.