حامی بزرگوار بنام آقای دکتر شهریار پیل پایه، در روز تاسوعای حسینی یاری گر موسسه خیریه آرزو بودند و بسته هایی حاوی ( برنج، روغن و گوشت مرغ ) به ارزش ریالی ۳ میلیون تومان را به موسسه اهدا نمودند تا بین مددجویان تحت پوشش توزیع گردد.
از درگاه احدیت برای ایشان آرزوی طول عمر با عزت خواستاریم.