در این دیدار خدادوست مدیرعامل موسسه خیریه آرزو ضمن تشریح عملکرد موسسه در تأمین و پرداخت کمک هزینه درمان به بیماران تحت پوشش موسسه و آگاه سازی جامعه در پیشگیری و مراقبت و شناخت عوامل خطر و مراقبت در ایام کرونایی و توصیه های بهداشتی در این زمینه با تهیه بروشور، تراکت، خبرنامه، فضای مجازی، و وب سایت اطلاع رسانی موسسه تلاش می نماید.
در ادامه دکتر حسین قربانی مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارس آباد هم اعلام نمودند که در تهیه مقاله علمی در زمینه پیشگیری و شناخت عوامل خطر و تشخیص زود هنگام بیماری سرطان و آموزش با موسسه همکاری لازم را بعمل می آورند.
در پایان نیز مدیر عامل موسسه خیریه آرزو خواستار اختصاص قسمتی از بیمارستان های موجود در شهر به بیماران سرطانی جهت انجام شیمی درمانی ، تهیه داروهای ویژه ی بیماران سرطانی و نیز دعوت از یک پزشک حاذق و متخصص در زمینه خون و آنکولوژی از مرکز استان جهت حضور طبق برنامه معین در پاسی از ایام هفته در شهرستان پارس آباد جهت ویزیت بیماران سرطانی و مساعدت دستگاه های ذیربط در خصوص احداث درمانگاه موسسه خیریه آرزو شد. قطعاً با یاری خداوند متعال و کمک مسئولان دلسوز و زحمت کش امید بیماران سرطانی تحقق یابد.