حمید خدادوست مدیرعامل موسسه خیریه آرزو دیداری با مهندس حسین دستان، مدیرعامل محترم شرکت کشت و صنعت فردوس مغان داشتند.
این دیدار که به منظور هم فکری و جذب کمک صورت پذیرفت، گزارشی از عملکرد موسسه توسط خدادوست به حضور مهندس دستان ارائه شد و ایشان نیز ضمن استقبال و قدردانی از اهداف خیرخواهانه و تلاش های موسسه آرزو در جهت بهبود بیماران مبتلا به سرطان، قول مساعد همکاری را دادند.
امید است با یاری و همکاری مسئولان عزیز بتوانیم سلامتی را به بیماران مبتلا به سرطان هدیه دهیم.