دستگیری از نیازمندان و دردمندان جامعه , امری بسیار خطیر و سنتی پسندیده و دیرینه ی خلق الله و نوعی شکر گزاری عملی از نعمات خداوند است .

آیه ی شریفه ی : “فاستبقوا الخیرات ” یعنی در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید . مردم را دعوت می کند که رقابت و مسابقه را به سمت و سوی امور معنوی و کارهای خیر و نیک سوق بدهند و پیشی گرفتن در کارهای عام المنفعه در اسلام از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است . ایثار یکی از برجسته ترین صفات و خصوصیات اخلاقی و نشانه ی بندگان خاص و خالص خدا است و طبق آیات و روایات مختلف , اهل انفاق و پیشی گیرندگان در امور خیریه جزء مقربان درگاه حضرت حق اند .

قیامت که بازار مینو نهند                                         منازل به اعمال نیکو دهند .

خداوند شاکر کسانی است که با احسان های مادی و معنوی خود گره گشای حاجتمندان جامعه اند و شادی و نشاط را به دل های محزون هدیه می دهند . ” فان الله شاکر علیم ” بقره آیه 158  .

باید معتقد باشیم که ” الخیر لا یفوت” . کار نیک گم شدنی و زمین ماندنی نیست . درود بر خیرین فداکار که با احساس یگانگی و انسجام زیاد , خود را وابسته بر همه ی ارزشها و هنجارهای جامعه میدانند و بین خواسته های خود و جامعه تفاوتی قائل نمی شوند .

مانیز به مصداق کلام گهربار : ” من لم یشکر المخلوق , لم یشکر الخالق “

گوهر سپاس خود را تقدیم همه ی کسانی می کنیم که از بدو تاسیس موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی آرزو , این موسسه را زیر چتر حمایتهای بی دریغ مالی و معنوی خود قرار داده و مسکن خاطر مسکینان و دردمندان بوده و با عمل بی ریا یشان نوعدوستی خود را ثابت کرده اند .

شرط بود با همه یک رو شدن                       درد بشر دیدن و دارو شدن