علی صادقی کودک حامی موسسه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرزو از طریق قلک مهربانی خود، مبلغ ۴۲۰.۰۰۰ ریال تقدیم کودکان و بیماران سرطانی آرزو نمود. خداوند متعال همیشه یار و یاور ایشان و نیز آرزوی سلامتی برای خانواده محترمشان داریم .