ببخش و مترس از کمی که هرچه دهی

جزای آن به یکی ده ز دادگر یابی

 

مانتو سرای آقایی در حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرزو، با مشارکت در طرح عیدانه موسسه خیریه آرزو، ۲۰عدد مانتو و ۲۰عدد شلوار به ارزش ۴میلیون تومان را جهت توزیع بین مددجویان تحت پوشش، به دفتر موسسه خیریه آرزو اهدا نمود.

از توجه و سخاوتمندی جناب آقای آقایی کمال قدردانی را داریم، خداوند متعال یاری گر و پشت و پناهشان باد.

 

  • نویسنده : ایرج ابراهیم پور
  • منبع خبر : موسسه حمایت از کودکان و بیماران مبتلا به سرطان آرزو