واحد اندزه گیری انسانیت دست های است که گرفتیم، گره هایی است که از مشکلات باز کردیم. دلهایی که به دست آوردیم. اشکهایی که به لبخند نشاندیم.

حامی بزرگوار آقای مهراب محمدی که به همراه خانواده و پسر نازنینشان فرهان محمدی در دفتر موسسه آرزو حضور یافتند و مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ریال در قالب خیرات به روح مادر مرحومشان به بیماران و کودکان سرطانی آرزو اهدا کردند. برای آن مرحومه از خداوندمنان غفران و رحمت الهی و برای خانواده محترم آقای محمدی و سایر بازماندگانشان آرزوی سلامتی و تندرستی خواستاریم. اجرکم‌ عندالله – إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ