اداره محترم هلال احمر 389عدد الکل ضدعفونی و 38900 عدد ماسک به بیماران تحت پوشش موسسه آرزو اهدا کردند . 

خانواده محترم مرحوم دادگر 32 بسته گوشت قربانی به مبلغ 1.500.000 ریالی

آقای محرم مولایی فر 6 کیلو برنج و 2 بطری رب به مبلغ 1.740.000 ریال

خیر بینام 3قطعه مرغ و یک بسته برنج به مبلغ 3.000.000 ریال

کودک خیر موسسه آرزو زهرا جعفرزاده 2 بسته ارزاق کامل به مبلغ 8.000.000 ریال

خیرین گرامی آقایان رامین و رامیز جهانگیری ارزاق به مبلغ 27.000.000 ریال

آقای صالح فلاح 2بسته گوشت قربانی ، 5 بسته نان لواش به مبلغ 2.000.000

خیر بینام از کارمندان بانک 15 قطعه مرغ به مبلغ 1.725.000 ریال

خانم گلناز قاسمی در احسان همسر مرحومشان حسین نعمتی 3 بسته برنج و 5 قطعه مرغ به مبلغ 6.870.000 ریال

خیرین گرامی آقایان طلب پاسبان و حسن خانی 72قطعه مرغ  به ارزش ریال 15.000.000 ریال

آقای ایمان رستمی از کارمندان منابع طبیعی 26 قطعه مرغ

آقای توحید فلاح 11قطعه مرغ به مبلغ 2.120.000 ریال