با اعلام نیاز یکی از مددجویان تحت پوشش موسسه خیریه آرزوبه کولر، موسسه خیریه آرزو در این تابستان گرم همراه مددجویان خود بوده و با یاری چند تن از یاوران خیراندیش و نوع دوست موسسه آرزو ، یک عدد کولر آبی نو خریداری شد و مدیرعامل موسسه آرزو حمید خدادوست این کولر را به منزل مددجو آرزو تقدیم نمودند.
سپاس از خیرین بزرگوارانی که همیشه موسسه آرزو را از لحاظ مالی و معنوی یاری نمودند و با دل های مهربان خود توانستند، مرهمی باشند بر گوشه ای از مشکلات همنوعان خود.