شماره حساب بانکی آرزو 28 بهمن 1398

شماره حساب بانکی آرزو

همشهریان و هموطنان خیر و نیک اندیش می توانند کمک های نقدی خود را به هر میزان و مبلغ که باشد، جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان تحت پوشش مؤسسه خیریه آرزو از طریق شماره حساب ۰۱۰۶۱۶۵۷۸۶۰۰۳ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۸۷۳۰۵ نزد بانک ملی ایران، شماره حساب ۰۱۰۲۷۴۵۶۱۷۰۰۵ و شماره کارت ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۸۴۶۰۰ بانک صادرات […]

شماره حساب های بانکی آرزو
چیزی یافت نشد !