حمایت های شما از جنس نوع دوستی، محبت و ایثار است 08 شهریور 1399

حمایت های شما از جنس نوع دوستی، محبت و ایثار است

کمک های نقدی خیرین بزرگوار در روز تاسوعای حسینی به شرح ذیل می باشد. حاج تقی صادقی مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ریال حاج همت نوری مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خیر بی نام مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال حاج رمضان باتوته ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال حاج مطلب محبی مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال سپاس از همراهی تمامی خیرین بزرگوار در مقابل حمایت های بی دریغ تان […]

کمک های نقدی
چیزی یافت نشد !